Навчальний процес

 

 

Організація навчально-виховного процессу* Навчальний рік у Дошкільному закладі починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

* З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у Дошкільному закладі проводиться оздоровлення дітей.


* Дошкільний заклад здійснює свою діяльність відповідно до річного плану роботи.

* У Дошкільному закладі визначена україніська мова навчання та виховання.

* Навчально-виховний процес у Дошкільному закладі здійснюється відповідно до вимог Базового компоненту дошкільної освіти в Україні та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку "Я у Світі" та комплексу варіативних програм, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

* Щоденна кількість і послідовність занять у групах визначається розкладом занять, який складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог і затверджується завідувачем Дошкільного закладу. Зміна часу проведення занять та розкладу без дозволу адміністрації не допускається.

 

                   Наші педагоги працюють за Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я у Світі».


– Навчальний матеріал та освітні технології підбираються з урахуванням унікальності кожної дитини.
– В нашому дошкільному закладі створюються умови для розвитку особистості через задоволення її базових потреб відповідно до соціокультурних норм.
– Постійно створюється та оновлюється якісне розвивальне середовище, що забезпечує впровадження нових технологій в освітньо- виховний процес. 
– Створюються умови для збереження психофізичного здоров’я дітей через різноманітні форми рухової активності.
– Ведеться робота з удосконалення і збагачення зв’язного мовлення дошкільників під час проведення різноманітних заходів з урахуванням унікальності кожної дитини.
– Впроваджуються власні напрацювання педагогів в роботу дошкільного закладу
У навчально-виховному процесі дошкільного навчального закладу використовуються основні форми організації дітей: спеціально організована навчальна діяльність (заняття), ігри, самостійна діяльність дітей (художня, рухова, мовленнєва, ігрова, трудова, дослідницька та ін.), індивідуальна робота, спостереження, свята та розваги, гуртки тощо. В залежності від віку дітей, педагогічної мети, матеріально-технічного забезпечення групи, професійної майстерності педагога вони можуть бути організовані фронтально, підгрупами чи індивідуально.              

Основною формою організованої діяльності дітей дошкільного віку є заняття з різних розділів програми (тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, домінантні та ін.). Тривалість заняття для дітей молодшого дошкільного віку - від 15 до 25 хвилин (5-6 групових занять на тиждень), старшого дошкільного віку - від 25 до 35 хвилин (7-8 групових занять на тиждень).
Під час складання розкладу занять було враховано їхнє домінуюче навантаження на дитину (психічне, фізичне, емоційне), передбачене раціональне чергування видів діяльності (розумова, рухова, практично-прикладна) на кожному з них.
Організована навчальна діяльність дітей у формі занять планується переважно у першу половину дня. В окремих випадках допускається проведення деяких занять у другій половині дня. Це може стосуватися занять з фізичної культури, музичної, образотворчої діяльності в групах дітей старшого дошкільного віку. Елементи навчальної діяльності включаються токож до інших форм роботи з дітьми, в повсякденні (ігри, самостійна діяльність, індивідуальна робота, спостереження, чергування тощо).